Gästinlägg: Praktik på mindre advokatbyrå i en liten stad

På byrån där jag för tillfället praktiserar arbetar en advokat, två ordinarie jurister och en sekreterare. Just nu finns även tre praktikanter som består av två juridiskstuderande och jag själv som är paralegalstudent.

Mina arbetsuppgifter består av att:

Svara i telefon - vilket kan innebära att ta emot förordnanden från domstolar. När nya förordnanden rings in ska man kontrollera jäv, dvs. kontrollera att den nye klienten inte har en motpart som byrån representerar och att klienten själv inte är motpart i något annat pågående ärende som byrån har. Jävskontrollen görs med hjälp av ett datorprogram, Saturnus, där alla klienter och ärenden finns. Detsamma gäller om en privatperson ringer och vill ha t.ex. rådgivning fast då gör man kontrollen i smyg eftersom man inte talar om vilka klienter byrån har. Jag tycker det är enklast att då ta alla uppgifter och sedan återkomma antingen för att boka tid eller meddela att byrån tyvärr inte har möjlighet att ta ärendet. När man tagit emot ett förordnande från en domstol ska man också ta reda på om det redan nu finns något inbokat, t.ex. förhör eller muntlig förberedelse, för att kunna se om byrån har möjlighet att närvara (t.ex. var det en gång ett förordnande som jag fick tacka nej till då den muntliga förberedelsen skulle hållas redan dagen därpå). Sedan skriver man in den informationen man har om klienten i Saturnus samt på en handskriven bevakningslista. När sedan förordnandet kommer in skriftligen bockas listan av. Man upprättar också en akt för klienten som sedan förvaras i arkivskåp.

Registrera post i Saturnus (där finns det en dagbok uppdelat på juristerna och de ärenden som de är ansvariga för där noteras allt som görs i ett ärende). Då skriver man in t.ex. Ink förord, huf 29/10 (huf = huvudförhandling) under aktuellt ärende och anger en tidskod samt en tidsuppgift för posthanteringen. Dagboken blir sedan ett underlag för fakturering (fakturan skrivs också ut från Saturnus). Man måste läsa igenom all post för att se vad det handlar om och framförallt för att inte missa viktiga datum, t.ex. sista dag för yttrande, ankomststämpla den, notera viktiga datum i kalendern (outlook) och sedan läggs posten i ansvarig persons inkorg.

Skriva brev till klienter och myndigheter. De brev/fax som jag hittills skrivit är bl.a. ansökningar om anstånd med yttrande (t.ex. för att en jurist inte har kunnat nå sin klient), avslutsbrev till klienter när ärendet är avslutat, kallelser till möten, information till klient om att någon på byrån förordnats att företräda denna och vad det innebär samt yttranden till domstol. Dessa har varit baserade på mallar. Jag har även sammanställt och skickat fakturor. Det mesta kopieras innan utskick och sparas i akten. Man sparar även ned det på datorn där det finns mappar för varje ärende.

Ta fram information som innebär att t.ex. ringa om domstolsbeslut, leta reda på och sammanställa landsinformation vid asylärenden. Jag har även gjort små rättsutredningar. Vi får även leta efter klienter då domstolen” förordnat god man för bortavarande part”. Det är som det låter, att en part i ett mål är ”borta” och har då fått en god man förordnad som ska föra partens talan. Man mailar, faxar och ringer till eventuellt släktingar, skattemyndigheten, migrationsverket, ambassader och konsulat för att försöka hitta den bortavarande parten så att juristen kan fråga vilken inställning parten har i målet. Ibland lyckas man hitta någon, ibland inte.

I övrigt strukturerar jag om på den gemensamma datordisken och uppdaterar arbetsbeskrivningar m.m. som finns i praktikantpärmen när jag inte har något annat att göra. Annars brukar det finnas avslutade ärenden som ska arkiveras. Då avslutar man ärendet i Saturnus och scannar in de dokument i akten som juristen inte rensat bort. Sedan bränner man ned det på skiva och pappersdokumenten kastas.

Praktik: 19 september till 9 december

Som jag har nämnt tidigare kommer man under utbildningens gång att genomföra praktik och vid Påhlmans Handelsinstitut är det två praktiktillfällen som gäller. Varje praktiktillfälle som det ser ut nu är tolv veckor långt och genomförs under tredje och fjärde terminen.

Mitt första praktiktillfälle är på en tingsrätt och jag kommer under den här tiden (19 september till 9 december) berätta om vilka uppgifter jag som paralegal får göra.

RSS 2.0
Free Gavel Cursors at www.totallyfreecursors.com
Blogglista.se