Vår kompetens

På utbildningen (i alla fall på Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm) får man under de två första terminerna, det vill säga under första halvan av utbildningen, läsa de olika juridiska delarna. Efter först den första terminen och sedan efter den andra, tenterar man av de juridiska delarna som man läst under respektive termin. Vi fördjupar oss inte riktigt så som man gör på juristprogrammet men den juridik som vi läser motsvarar JIKEN, JÖKEN eller andra juridiska introduktions- och översiktskurser. Den juridik vi läser motsvarar juristprogrammets första termin. Med andra ord får vi som utbildar oss till paralegals en god juridisk grund att stå på och är mer kvalificerade än en vanlig sekreterare eller assistent.

För att förtydliga är det dessa juridiska områden som ingår i vår utbildning:
 • Rättsordningens grunddrag och källor
 • Personrätt
 • Allmän avtalsrätt
 • Köprätt
 • Konsumenträtt
 • Marknadsrätt
 • Immaterialrätt
 • Fordringsrätt
 • Fastighetsrätt
 • Associationsrätt
 • Skadestånds- och försäkringsrätt
 • Familj- och successionsrätt
 • Straffrätt
 • Straff- och civilprocessrätt
 • Konkurs- och obeståndsrätt
 • Sakrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Offentlig upphandling
 • Skatterätt
 • Europarätt

Sammanlagt studerar vi 130 yhp juridik, som förläggs huvudsakligen med 65 yhp på vardera termin ett och två.

Utöver juridisken har vi även under våra två första terminer fått studera
 • Juridisk svenska - 23 yhp
 • Kommunikation och retorik - 10 yhp
 • Projektledning - 10 yhp
 • Informationsteknik (~ datorkunskap) - 25 yhp

Det som återstår för oss att studera under våra två sista terminer är
 • Juridisk svenska - 7 yhp
 • LiA/Lärande i Arbete (praktik)  - 60+60 yhp
 • Legal English - 25 yhp
 • Ekonomi - 25 yhp
 • Examensarbete - 25 yhp

Källa: "Kursplan Paralegal" från Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm.

Rättegångs-/rollspel

Under utbildningens gång förekommer det några rättegångsspel som de studerande deltar i. I dessa spel är det tänkt att man ska få möjlighet att praktisera sina kunskaper inom de olika juridiska områden som man studerat. Under mina två första terminer har vi haft ett straffrättsligt rättegångsspel, en eller två på fastighetsrättens område samt två bodelningsspel.

Exempelvis, i det straffrättsliga spelet fick vissa anta rollerna som åklagare, målsägande, målsägarbiträde, tilltalad, försvarsadvokat för den tilltalade, domare, nämndemän, vittnen samt journalister. Den/de som spelade åklagare fick upprätta en stämningsansökan som lämnades ut till de övriga. Även i de övriga spelen fick vi studerande upprätta lämpliga juridiska dokument.

Något mycket positivt med dessa spel var att vi fick känna på hur en riktig förhandling går till och detta försträktes genom att vi följde den ordning som gäller för respektive förhandling. Fast mest värdefullt var att vi fick lära oss och även testa på att upprätta juridiska dokument, vilket är en dyrbar erfarenhet till vårt framtida yrkesliv.

Kan också tillägga att det inte bara var allvar hela tiden. Framför allt inte under det straffrättsliga spelet, eftersom rollerna för vittnena redan var skrivna, så det förekom en hel del skratt också.

Ålder och bakgrund

Det var någon som i ett mejl frågade om de studerandes ålder och bakgrund på paralegalutbildningen och om det är bättre att vara äldre och mer erfaren för att dels passa in, dels kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt.

Jag börjar med åldern. Det är svårt att peka ut en viss åldersgrupp som söker till utbildningen eftersom det varierar. I min "klass" (P5 - eftersom vi är femte årskullen) är den yngsta född 1990 och den äldsta är född 1962. Fast de flesta är 70- och 80-talister. Men som sagt kan detta variera från år till år.

Vad gäller de studerandes bakgrund hade nästan alla arbetat något eller några år innan de började på utbildningen. Vi var således ytterst få i princip kommit nyligen från gymnasiet och inte arbetat tidigare.

Det där med att passa in på utbildningen är jag övertygad om beror på vilka studiekamrater som man har. För att ta ett exempel är jag själv född 1989, men kommer väldigt bra överens med den som är född 1962, medan jag har svårare för andra som är närmare mig åldersmässigt. Juridiken är heller inget som är direkt åldersbaserad. Det gäller bara att man ska ha tålamod till att kunna ta till sig den. Även när det gäller hur man bäst tillgodogör sig utbildningen, tror jag att det varierar från person till person. Det beror på vilket intresse av utbildningen som man har och hur stark viljan är att klara av utbildningen. Någon nackdel att söka till utbildningen om man är ung ser jag inte. Tvärtom. Ju yngre man är, desto lättare har man för att lära sig nya saker. I det avseendet har man en konkurrensfördel.

Med detta uppmuntrar jag alla som är intresserade av paralegalyrket eller juridik i allmänhet att söka till utbildningen - båda unga och äldre. Bara man har viljan kan man klara av det allra mesta.

RSS 2.0
Free Gavel Cursors at www.totallyfreecursors.com
Blogglista.se