Förkunskaper

Jag fick en fråga per mejl där en person undrade hur krävande utbildningen är och precis som personen i fråga också påpekade är det en ganska subjektiv uppfattning. Jag tänkte ändå i det här inlägget försöka redogöra för hur jag uppfattar det.

Några juridiska förkunskaper när man ska utbilda sig till paralegal är inget krav. Man behöver således aldrig ha kommit i kontakt med någon juridisk utbildning eller liknande innan man påbörjar utbildningen.

Fast juridiken kan vara ganska snårig och i början kan det kännas lite som att befinna sig i en uppförsbacke då man har en mängd olika begrepp att lära sig. Dessutom ligger språket på en ganska hög nivå, vilket kan bidra till att göra det hela ännu mer svårsmält.

När jag själv kom i kontakt med juridiken första gången kändes det tämligen förvirrande och jag uppfattade att många på utbildningen tyckte likadant. Därför var det till min fördel att ha läst juridik innan paralegalutbildningen.

Nu är min andra termin snart slut och så här långt har det gått lite upp och ned. En del dagar har vi väldigt mycket att göra och plugga in, medan man andra dagar inte har haft så mycket att göra. Allt beror på schemaläggning och hur man själv lägger upp sina studier. Mitt tips är att planera så mycket det går! Vilka sidor ska man ha läst till ett visst datum etc. Då går studerandet lite smidigare och man minskar risken för att ha all kurslitteratur oläst dagarna innan tentorna.

Om man inte har läst juridik tidigare och kanske inte har möjlighet till det innan paralegalutbildningen, har jag några tips på böcker som kan vara en hjälp på vägen till att börja förstå den svenska juridiken (vissa av böckerna har jag haft använding för på paralegalutbildningen).


Titel: J2000 Rättskunskap & Privatjuridik
Författare: Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Åsa Toll
Förlag: Liber

Titel: Rättskunskap - juridik i vardagen
Författare: Ralf Marek
Förlag: Bonnier utbildning

Titel: Civilrätt
Författare: Agell & Malmström
Förlag: Liber
Upplaga: 21

Titel: Introduktion till straffrätten
Författare: Suzanne Wennberg
Förlag: Norstedts juridik
Upplaga: 8

Titel: Finna rätt
Författare: Ulf Bernitz, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Wiweka Warnling-Nerep, Hans-Heinrich Vogel
Förlag: Norstedts juridik
Upplaga: 11

Titel: Avtal - Lärobok i allmän avtalsrätt
Författare: Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder
Förlag: Norstedts juridik
Upplaga: 12

Nu kan det givetvis ha kommit senare upplagor än de som jag har nämnt ovan. Ifall du känner till andra bra juridiska introduktionsböcker, är du hjärtligt välkommen med dina tips.

Ljus framtid

En av lärarna på utbildningen berättade nyligen för oss att arbetsmarknaden för paralegals ser ljus ut. Han hade pratat med några bekanta inom advokatvärlden och fått veta att fler advokatbyråer väljer att anställa färre biträdande jurister, för att istället anställa fler paralegals. Motiveringen löd som så att dels är paralegals billigare då de har lite lägre lön, dels stannar de längre på arbetsplatserna till skillnad från de biträdande juristerna som hela tiden söker efter något bättre.

 

Att få höra sådant stärker definitivt motivationen.


Könsknutet yrke?

Är paralegalyrket ett yrke för män eller kvinnor? Jag skulle vilja påstå att det är ett neutralt yrke och passar därmed för både män och kvinnor. Fast det tycks som om kvinnorna än så länge dominerar på utbildningen. När Göteborg startade upp utbildningen första gången våren 2006 antogs totalt 26 studerande, varav 24 var kvinnor. På Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm verkar trenden luta åt samma håll. I min gupp (Paralegal 5) är vi över 30 stycken och bara en handfull är män och i omgången innan mig (Paralegal 4) var resultatet i stort sett detsamma.

Vad kan då denna ojämna könsfördelning bero på? Min uppfattning är att det är den svenska översättningen som styr. Eftersom en hel del inte vet vad "paralegal" står för, används den mest utbredda översättningen "juristassistent". Vad är det i denna översättning som skapar problem enligt mig? Juristassistent. För de allra flesta är assistentyrket (oavsett område) ett yrke för kvinnor, eller i varje fall ett yrke som man förknippar med kvinnor. Det tycker jag är tråkigt.

Vad finns det att göra åt det? Mitt förslag på en lösning av kvinnordominansen när det gäller det här yrket är att slopa översättningen "juristassistent" och istället använda "(kvalificerad) juridisk handläggare", som passar lika bra om inte bättre. För det är ju det en paralegal kan göra - handlägga juridiska ärenden.

Sammanfattningsvis är paralegal inget könsbestämt yrke. Om man är intresserad av juridik, men inte nödvändigtvis måste ha en jur.kand.-examen, är paralegal ett passande yrkesval för både män och kvinnor.

Rättsfallskoncentrat

Att få lära sig att skriva rättsfallskoncentrat under utbildningen är något som man får räkna med. Inför första gången finns säkert en del frågetecken, som troligtvis blir färre efter varje gång.

Vad är ett rättsfallskoncentrat? Man kan säga att det är ett dokument där man snabbt och lätt ska kunna ta del av det mest väsentliga av ett domslut utan att behöva läsa hela rättsfallet. Den som skriver koncentratet behöver oftast inte läsa underrätternas domskäl och domslut. Man kan koncentrera sig på Högsta domstolens (HD) avgörande. Exempel på rättfallskoncentrat kan du finna här.

Ett rättsfallskoncentrat brukar/kan bestå av följande delar;

 • Bakgrund/fakta
 • Rättsfråga
 • (Yrkanden och grunder) Denna del behöver inte alltid finnas med.
 • HD:s domskäl och lösning
 • Egen kommentar


Bakgrund/fakta
Här ska du med bara några få meningar tala om vad som hänt.
T.ex. "Ett kommunalt familjedaghem var under tolv dagar stängt på grund av strejk. En mamma tvingades därför stanna hemma med sitt barn och betalade då inte hela den kommunala avgiften som togs ut för att tillhandahålla barnomsorgen."

Rättsfråga
Här ska den fråga som HD utreder formuleras.
T.ex. "Fråga huruvida offentligrättsliga inslag i ett avtalsförhållande kan överväga principen om betalning enbart för erhållen prestation."

(Yrkanden och grunder)
Här beskrivs kort vad parterna yrkar och vilka grunder de har att stödja sig på.

HD:s domskäl och lösning
I den här delen ska du redogöra för vad HD kom fram till och HD:s motivering till det. Notera dock att man bara ska ta med det som är relevant för rättsfrågan.

Egen kommentar
Här får du själv kommentera rättsfallet.


 

Annat att tänka på när du skriver är att vara konsekvent. Exempelvis ska du skriva antingen Högsta domstolen eller HD genomgående i texten. Inte både och!

LiA

Under två perioder (tolv veckor per period, i alla fall om man läser på Påhlmans Handelsinstitut i Stockholm) får man komma ut på praktik för att få testa på arbetslivet för en paralegal. Denna praktik kallas för LiA (= Lärande i Arbete).

I första hand ska man själv anskaffa praktikplatser utifrån sina egna önskemål och kontakter. Om man läser på Påhlmans Handelsinstitut är det dock Påhlmans som har det slutliga ansvaret för att alla erbjuds en LiA-plats och det säkerställs genom Påhlmans omfattande kontaktnät.

Vad finns det då att tänka på när det gäller att skaffa praktikplats?


Var kan man söka LiA-plats?
Överallt där det finns en juridisk avdelning/enhet. Med andra ord behöver man inte nödvändigtvis söka sig till advokatbyråer eller domstolar om man inte vill det. Många myndigheter och större företag brukar ha en juridisk avdelning. Det gäller att tänka efter vad man själv vill syssla med och utifrån det höra om det finns möjlighet att kunna vara på den platsen.

Hur ska ens "ansökan" se ut?
Det beror på hur ditt kontaktnät ser ut. Om du har kontakter som kan ordna en praktikplats åt dig, behöver du säkert inte tänka särskilt mycket på utformningen av din ansökan. Annars ska den se ut som när du söker ett jobb. Du skriver ett personligt brev och bifogar din meritförteckning (CV). Men som sagt, det beror på hur ditt kontaktnät ser ut.

Sök i god tid!
Att söka en praktikplats kan ta tid, vilket innebär att man inte ska räkna med att få svar redan dagen efter. Se därför till att söka i god tid. När vi fick information om LiA-perioderna fick vi veta att en tidigare paralegal-studerande fått klartecken från sin praktikplats dagen innan det var dags för praktiken. Om du inte har fått svar inom rimlig tid kan du gärna följa upp din ansökan genom att höra av dig till dem. Dels får du veta hur det ligger till, dels får de veta att du verkligen är intresserad av att få vara hos dem.

Ge inte upp!
Eftersom yrket är relativt nytt i Sverige är det många potentiella arbetsgivare som är skeptiska till att ha en paralegal. Därför är risken stor att många kommer tacka nej då du söker. Om man får ett antal nej kan det kännas hopplöst till slut, men det gäller att ha is i magen. Finns det annat juridiskt som du skulle kunna tänka dig att arbeta med? Hur långt är du beredd att pendla? Har du möjlighet att slipa lite på din ansökan så att den kan övertyga arbetsgivaren att denne behöver just dig?

Tänk på språket!
Tänk i första hand på att anpassa ditt språk efter den tilltänkta arbetsplatsen. Men något annat som också är viktigt är att se till att det inte finns några stavfel i din ansökan. Det ska det givetvis inte finnas när man söker jobb i allmänhet, men jurister är extra petiga när det gäller språket.

Skicka till en i taget!
Om du väljer att mejla din ansökan till de olika företagen, se då till att mejla en i taget och inte skriva in alla i mottagarfältet. Att t.ex. skriva att man "gärna vill vara hos just er" eller liknande och samtidigt ha skickat samma mejl till flera företag på en gång, ger inget bra intryck. Det blir enklare och går fortare för dig, men du får garanterat ingen praktikplats. En mottagare per ansökan och mejl är det som gäller.

Ingen konstig mejladress!

Om du skickar din ansökan per mejl, bör du se till att inte ha någon konstig mejladress, som t.ex. "sexylady@ ...". Att föredra är "förnamn.efternamn@ ..." eller liknande.

Intervju
Du kommer säkert bli kallad på intervju och risken finns att en del av dina studiekamrater också har sökt till samma ställe och blivit kallade på intervju. Vad man ska tänka på när det gäller intervjun är att först och främst klä sig enligt den klädkod som gäller för företaget. På exempelvis advokatbyråer är det kavaj, dräkt etc. som gäller. Att anpassa sig efter arbetsplatsen ger ett bra första intryck. Därefter ska du tala om vad du kan tillföra arbetsplatsen. Vad är det som gör att just du är en tillgång och att de ska välja just dig? Om du kan visa eller tala om det för dem, har du en stor konkurrenskraftig fördel.

Vad kan en paralegal göra?

Titeln paralegal kommer från den latinska termen "para", som enkelt uttryckt betyder att "täcka/skydda". Med andra ord innebär det att en paralegal täcker upp för eller skyddar advokaten eller en motsvarande person som arbetet utförs utanför en advokatbyrå.

I praktiken innebär det att en paralegal kan göra i stort sett allting som ligger inom ramen för det juridiska arbetet. Förutsättningen är att de står under tillsyn av den juridiskt ansvariga. Dock kan inte en paralegal ge legala råd, representera klienter, bestämma arvode eller acceptera ärende.

Några konkreta exempel på arbetsuppgifter:
 • Kommunicera med klienter
 • Intervjua klienter
 • Upprätthålla kontakt med klienter (under förutsättning att paralegaln tydligt kommunicerat till klienten vilken status den har)
 • Hitta och intervjua vittnen
 • Göra rättsutredningar
 • Skriva juridiska dokument, korrespndens och pläderingar
 • Ta fram utredningar, statistik och underlag till advokaterna eller motsvarande person som arbetet utförs utanför en advokatbyrå
 • Summera olika juridiska dokument som t.ex. förhör och testamenten
 • Vara med vid "arvsavgörande", fastighetsaffärer, domstols- och administrativa förhandlingar tillsammans med en advokat eller motsvarande person som arbetet utförs utanför en advokatbyrå
 • Kontakt med myndigheter
 • Kontakt med domstolar
 • Finnas som stöd vid större rättegångar både vad avser IT och annat

Faktureringen för en paralegal sker i stort sett på samma sätt som för advokatens arbete men med en lägre timdebitering. Det vill säga högre än för normalt administrativt arbete.


Källa: Informationshäfte från Påhlmans Handelsinstitut

Utbildningen i korthet

Paralegal-utbildningen är en tvåårig YH-utbildning på heltid, som ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Med andra ord finns utbildningen tillgänglig så länge det finns ett behov på arbetsmarknaden. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

Utbildningen är studiemedelsberättigad, även under de delar som är arbetsplatsförlagda. Studiemedel kan sökas hos CSN.

De kurser som man läser under utbildningen är
 • Juridik
 • Ekonomi
 • Legal English
 • Informationsteknik/IT-verktyg
 • Juridisk svenska
 • Kommunikation
 • Projektledning
 • LiA-period 1 (praktik)
 • LiA-period 2 (praktik)
 • Examensarbete
För närvarande måste man ha grundläggande behörighet till högskolestudier eller genom annan verksamhet ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper för att kunna söka till utbildningen. Utöver det krävs godkända betyg i Svenska kurs B, Matematik kurs A, Engelska kurs B, Samhällskunskap kurs A samt Datorkunskap eller motsvarande kunskaper.

Ifall man ämnar söka till utbildningen på Påhlmans Handelsinstitut, men saknar gymnasiebetyg enligt ovan, kan man validera sina kunskaper via kostnadsfria kunskapstest, som man i så fall gör på Påhlmans Handelsinstitut.

Urvalen av ansökningarna sker efter betyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet samt särskilt prov.

Ett visst antal lärarledda lektioner sker varje vecka. Övrig tid anses vara självstudier. Lärarna på Påhlmans Handelsinstitut är yrkesverksamma inom sina områden (t.ex. arbetar som advokater).

Efter avslutad utbildning får man både diplom och betyg.


Källa: Utbildningsinformation utgiven av Påhlmans Handelsinstitut samt utbildningsinformation utgiven av Yrkeshögskolan Göteborg.

Historik

I både USA och Storbritannien kom den nya yrkeskategorin paralegal i slutet av 1960-talet, fast det var inte förrän på 1980-talet som det stora genomslaget kom för yrket i Storbritannien.

Anledningen till att paralegal-yrket i USA uppstod var att advokatbyråerna insåg att de behövde effektivisera sin verksamhet, både när det gällde administrationen och att spara pengar. En annan anledning var att arbetsbelastningen hade ökat samtidigt som allmänheten blivit mer benägen att rikta skadeståndstalan mot olika aktörer.

Dels berodde genomslaget i Storbritannien på uppsvinget i USA, dels befann sig landet i en lågkonjunktur medan byråernas klienter blivit mer kostnadskrävande. Med paralegals kunde de spara pengar samtidigt som de var moderna. Storbritanniens advokatsamfund tog fram en rapport 1997 som kan sammanfattas på följande sätt:

"Paralegals är en starkt bidragande faktor till effektiviteten hos advokater, företag och till och med deras klienter har ett så stort förtroende för dem."

I Sverige startade de första paralegal-utbildningarna 2006. För närvarande finns utbildningen bara i Stockholm (Påhlmans Handelsinstitut) och Göteborg (Yrkeshögskolan Göteborg).Källa: Informationshäfte från Påhlmans Handelsinstitut.

Välkommen till "Livet som paralegal"

På den här bloggen kommer jag att skriva om hur det är att plugga till och sedan även arbeta som paralegal - juridisk handläggare. Detta är ett ganska okänt yrke, trots att det har flera år på nacken. Med den här bloggen vill jag alltså ändra på den saken.

Om du studerar till eller arbetar som paralegal och känner att du har något intressant att bidra med, är du mer än välkommen att kontakta mig på mejladress

livetsomparalegal@hotmail.se

så kan vi komma överens om hur vi ska göra.

Ifall du har några frågor som rör bloggen och dess tema, är du hjärtligt välkommen att mejla mig på ovan angivna mejladress. Jag kommer svara så fort jag har möjlighet.

Trevlig läsning!

Paralegal

RSS 2.0
Free Gavel Cursors at www.totallyfreecursors.com
Blogglista.se